Εταιρικό Προφίλ

Ενεργειακά Κτίρια Ιωάννινα
Ενεργειακά Κτίρια Ιωάννινα

Η εταιρεία
ενεργειακά κτίρια

Δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και στην υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) καθώς επίσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης, τις διαδικασίες χρηματοδότησης και επιδότησης, τη διαχείριση, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη ενεργειακών έργων.

Βασικοί στόχοι της εταιρείας:

  • Η διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες που συντελούνται από την εταιρεία.
  • Η διασφάλιση ότι η εταιρεία σαν σύνολο λειτουργεί με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον.

Αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας αποτελεί η πλήρης και ακριβής ενημέρωση του επενδυτή καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου. Για τον λόγο αυτό, πριν την έναρξη της συνεργασίας, πραγματοποιείται μια αρχική προμελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του έργου και την αναμενόμενη απόδοση ώστε ο επενδυτής να έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα. Επίσης η εταιρεία έχει σαν φιλοσοφία της να μην δεσμεύεται μόνο με κάποιους συγκεκριμένους οίκους προμήθειας εξοπλισμού και συνεπώς δεν δεσμεύει τον επενδυτή, αλλά αντιθέτως τον συμβουλεύει, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των συστημάτων και λύσεων που προσφέρονται στην αγορά, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την επιλογή του.

Η εταιρεία πιστεύει και προάγει την αειφόρο ανάπτυξη για την κοινωνία μας. Γνώμονας είναι η απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς αυτό να επηρεάζεται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα ενεργειακά κτίρια πιστεύουν ότι βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με ταυτόχρονα κοινωνικό και οικονομικό όφελος για όλους μας.